Kolmen suuren yhdistyksen tapaaminen Helsingissä / Tallinnassa 30.- 31.8.

Tapaamiseen osallistui AO:n yhdistysaktiiveja Turusta, Tampereelta ja Helsingistä.

Tapaamisessa keskusteltiin ajankohtaisista edunvalvonnan kysymyksistä mm. OAJ:n järjestörakenteesta, vuosityöajasta sekä AO:n hallituksen uudesta valintamenettelystä.

Toisen asteen ammatillinen koulutus on siirtynyt vuosityöaikaan. Tapaamisessa kävimme läpi eri oppilaitoksen kokemuksia vuosityöajasta ja sen soveltamisesta eri paikkakunnilla.

AO ry ottaa tänä vuonna käyttöön uuden hallituksen valintamenettelytavan, jolla valitaan erovuoroisten puheenjohtajien ja hallitustoimijoiden tilalle uudet henkilöt. Ehdokasasettelua valmistellaan vaalipiireittäin. Suomi on jaettu seitsemään vaalipiiriin.

Vaalipiirit ovat kokoontuneet piirin suurimman yhdistyksen kutsusta ja keskustelleet tulevista valinnoista. Vaalipiirit esittävät vuosikokouksessa vaalivaliokunnalle ehdokkaansa AO:n hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle sekä asettavat ehdokkaat puheenjohtajistovaaliin.

Varsinais-Suomi ja Satakunta muodostavat yhden vaalipiirin. Turun seudun ammatilliset opettajat ry:n toimi koollekutsujana 3.6. Turussa pidetyssä vaalipiirikokouksessa.

Kolmen suuren yhdistyksen tapaamisessa sovimme myös aloitteesta vuosikokoukselle. Yhdistysten puheenjohtajat laativat aloitteen. Aloite koskee AO ry:n talous- ja toimintasäännön laatimista.

Markku SeppäläHelsinki