Kolmen suuren yhdistyksen tapaaminen Turussa / Viking Grace, 3-4.5 2019

Tapaamiseen osallistui AO:n yhdistysaktiiveja Turusta, Tampereelta ja Helsingistä.

Tapaamisessa keskusteltiin ajankohtaisista edunvalvonnan kysymyksistä mm. vuosityöajasta ja luottamusmiesvaaleista sekä AO:n hallituksen uudesta valintamenettelystä.

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen vuosityöaikaan siirtyminen tapahtuu paikkakunnittain eri aikaan. Osa oppilaitoksista on jo siirtynyt vuoden alusta ja osa siirtyy tulevan elokuun alusta. Työaikaa on opettajille yleisesti jaettu 1500h/v, osa laskennallisesta resurssista on vielä jakamatta, eräänlaisessa työaikapankissa.

AO ry ottaa tänä vuonna käyttöön uuden hallituksen valintamenettelytavan, jolla valitaan erovuoroisten hallitustoimijoiden tilalle uudet henkilöt. Suomi on jaettu seitsemään vaalipiiriin. Varsinais-Suomi ja Satakunta muodostavat yhden vaalipiirinpiirin. Alueen suurimman jäsenyhdistyksen puheenjohtaja käynnistää keskustelun ehdokasasettelusta. Piirien esitysten mukaan vuosikokouksessa vaalitoimikunta ehdottaa uuden hallituksen kokoonpanoa vuosikokousedustajille.